Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

speaking photo

עו"ד גלעד שגב

הכר את רצועת הביטחון שלך

מידע חשוב לעצמאים ובעלי עסקים

ייפוי הכח המתמשך 

מה זה ומה החידוש

עד 2016 הכלי המשפטי היחיד לניהול ענייניו של אדם בעת צרה, כלומר, עת הוא הופך נתמך על ידי משפחתו ויקיריו, במידה והיה מאבד את כושר קבלת ההחלטות, הייתה מינוי אפוטרופוס בבית המשפט

הליך האפוטרופסות הינו הכלי באמצעותו המדינה מבטאת את אחריותה לדאוג לחלשים ולנזקקים ביותר בחברה. אולם בעבור משפחות נורמטיביות הליך זה טומן בחובו חסרונות רבים: מדובר בהליך משפטי מורכב, המערב גורמי מקצוע רבים, רופאים, פסיכיאטרים, עובדות-סוציאליות וועדות רפואיות מוסד האפוטרופוס הכללי ועוד גורמים, כולם מפוקחים ע"י בית המשפט​

כדאי להסב את תשומת הלב, כי כל הארוע המורכב הזה מתרחש דווקא במועד בו המשפחה כולה נמצאת תחת לחצים עצומים, ודאגה רבה להורה הנזקק לסיוע, או לטיפול רפואי דחוף​

דווקא בעת לחץ זו, ימצאו עצמם בני המשפחה נגררים להליכים משפטיים מאתגרים הכרוכים בבירוקרטיה רבה​

החידוש הופיע בדמות מסמך הנקרא ייפוי כח מתמשך. למעשה מדינת ישראל הכירה בזכותו של האדם לקבוע את גורלו בעצמו

המדינה הכירה בכך שברוב המקרים כדאי וראוי לסמוך את ידי המשפחה לסייע, לטפל ולדאוג למחסורו של האדם הנתמך

ראוי להדגיש כי גם כיום זכות זו אינה מוקנית למשפחה באופן אוטומטי, ברירת המחדל החוקית בארץ נותרה כשהייתה, והינה כוללת העברת קבלת ההחלטות לידי המדינה עצמה באמצעות האפוטרופוס הכללי

collaborate for success book

למה זה חשוב להורה הנתמך

שליטה בכספים - מאפשר המשכיות בניהול הכספים בהתאם לרצונות בעל הממון.שליטה רפואית - מאפשר גילוי דעת מקדים, מה רצונותיך והשקפת עולמך בנושאי הבריאות עוד טרם עת. המשכיות - מאפשר למשפחה התמודדות בעתות כורח, מתוך אותה ערבות המתקיימת אצלם בשגרה. גילוי דעת - מאפשר להורה, גילוי הבעת דעתו ותפיסת עולמו בכל נושא, עוד כאשר כוחו במותניו. לדוגמא מתנות לנכדים, חלוקת אחריות בין הילדים ועוד ככול שרצונו להתבטא


 

speaking groupvolunteer work

Sought-After Speaker

and a Volunteer 

The Business World is changing! Small Business Owners are stretched to their maximum limits. In his speaking engagements Gilad makes sure to provide the audience with practical tools as that is more important than ever before! 

Gilad believes volunteer work nourishes the soul of any person but is a crucial source of strength for entrepreneurs. Leading by example he is a volunteer rescue diver and a marine-archaeology excavation volunteer. While also volunteering with physically disabled people, with deprived youth, and occasionally with saving wild life at the Nature and Parks Authority.

Trusted by countless Entrepreneurs and CEO's

"I would like to recommend Gilad Segev ..... In this meeting we built the right mix of products for my business, the marketing strategy for my business and how to bring it to sales ... Gilad brought out of the box techniques ...."


– Harel Shiff

"Gilad has provided service to us in a very professional, reliable, responsible and efficient manner. Gilad in extremely knowledgeable and proficient in his field. I highly recommend Gilad knowing that he will readily provide is services with 100% satisfaction on your part."

– Gabe Mansky,
Senior VP, WELLS FARGO Insurance

Wells Fargo

"As someone who took a Strategic Marketing-Plan meeting with Gilad, I can testify For his ability to see the big picture, to break it down into milestones And come up with particularly creative ideas.

Highly recommend meeting with him at least once, because it's a shame to miss. "

– Dafna Nave

"Our appreciation and warm recommendation is hereby given to Adv. Gilad Segev for his good, punctual, discreet and professional work, deep understanding of the materials and ready advice without delay at all times..... Gilad has followed us for many years with utmost loyalty."

– Iris Raveh C0-CEO
Prestigio Ltd

Prestigio CEO"Highly recommend the Strategic Marketing-Plan Meeting with Gilad. He is very creative, knows how to look at the overall picture. He helped me think of new audiences, And find ideas for maximizing quick income."


– Tal Prigrichet

Client photo

"As a person we have found Gilad to be trustworthy, diligent and with great integrity. Gilad has provided us with professional services in a responsible and efficient manner. Gilad possess market knowledge and proficiency in his field. I highly recommend working with him knowing that he will provide efficient services to full Satisfaction."

– Keren Haskal
MORAZ International Marketing Manager.

Moraz

What World Leading Entrepreneurs Are Saying About Gilad's Award Winning Book COLLABORATEforSUCCESS

"Get the Strategies..."

“Collaborations are one of the most significant strategies a company can use to grow and make a bigger impact in the world. We have used them continuously for over 2 decades at our 7 and 8 figure companies. Gilad can help you get the strategies and mindset you need to get on top of the collaborations you need to grow!”

Kane Minkus

(From Kane & Alessia) – 3X Bestselling Author, Founder of Industry Rockstar, Serial Entrepreneur & International Speaker

"Leading Businesses to Growth..."

“Partnerships and collaborations are vital tools for any business of any size. In this book, Gilad provides the most essential step by step practical guide for setting a WIN/WIN relationship between two small businesses, leading them in the business path for growth.”

Kevin Harrington

Original Shark on ABC’s SharkTank, Bestselling Author, Known as the $6 Billion Man, Inventor of the Infomercial As Seen On TV

"Many Profound Insights..."

“In a business world that generates more and more complexity daily, it’s great to have a guide that can make sense of it all. It’s refreshing to know that even today, there are some proven and time tested strategies that can cut through the clutter to short‐cut your route to success. Gilad’s book has provided clear and easy to understand guidance on one of the most powerful strategies in business. This book is filled with many profound insights, and if you want accelerate your progress, you will learn to master the art of collaboration. Start here.”

Kevin Paetz

Serial Entrepreneur, International Speaker, Global Strategist and Advisor to CEOs